ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Με τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις μας και τα εκπαιδευμένα μέλη της ομάδας παραγωγής μας, η γραμμή παραγωγής έχει αυτοματοποιηθεί εν μέρει με τη χρήση δύο επιπλέον ρομποτικών συστημάτων και την προσθήκη CNC μηχανών.

Αυτές οι αναβαθμίσεις προσφέρουν υψηλότερη ακρίβεια, χαμηλότερο κόστος και αποτελεσματικότερη λειτουργία.

Οι στόχοι της Drop SA είναι η περαιτέρω αυτοματοποίηση της γραμμή παραγωγής και ταυτόχρονα η συνεχής εκπαίδευση της ομάδας παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη παραγωγή και τη μείωση της περιττής κατανάλωσης και χρήσης πρώτων υλών.


Top