ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Χώρα: Νότια Αφρική

Εφαρμογή: Αρδευση

Παροχή: 350 m3/h

Προέλευση του νερού: Ποτάμι

Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 8 x X48’’ αυτόματο (με φίλτρα σειράς Γ)

Χώρα: Συρία

Εφαρμογή: Προμήθεια για βιομηχανική ζώνη

Παροχή: 450 m3/h

Προέλευση του νερού: Φράγμα

Λύση φίλτρανσης Σύστημα 10 x X48’’ αυτόματο


Χώρα: Ουκρανία

Εφαρμογή: Άρδευση

Παροχή: 180 m3/h

Προέλευση του νερού: Κανάλι

Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X48’’ αυτόματο

Χώρα: Ισπανία

Εφαρμογή: Άρδευση

Παροχή: 80 m3/h

Προέλευση νερού: Κανάλι

Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 3 x X36’’ αυτόματο + Y4''


Top